~ O společnosti

Zdravím všechny, vítejte! Jsem moc ráda, že jste tu!

Chtěla bych Vám představit svoji společnost, která je tu proto, aby Vám poskytla odbornou pomoc ve stále se rozvíjejících integrovaných systémech řízení a v džungli právních předpisů s touto problematikou souvisejících.

Společnost vznikla v roce 2000 jako konzultační a poradenská firma, původně v oblasti systémů řízení ochrany životního prostředí (EMS) a environmentální legislativy (nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, ochrana ovzduší, nakládání s vodami).

V dnešní době jsme schopni poskytovat konzultace, poradenské projekty, odborné semináře, kurzy a prověřování v systémech integrovaného řízení komplexně nebo samostatně pro systém environmentálního managementu, systém managementu kvality či systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Našimi konzultanty a lektory jsou odborníci pro danou problematiku pohybující se řadu let v různých oborech v praxi. Věnujeme velkou pozornost jejich neustálému vzdělávání a zajišťování nejnovějších poznatků a informací.

Garantuji Vám kvalitu všech našich služeb.
Monika Čiperová